Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝΑποτέλεσμα εικόνας για ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Εικόνες απο την περιοχή του Κιάτου

1ο ΕΠΑ.Λ. ΚΙΑΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 


 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20200
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2742023719
FAX: 2742020064

Blog:  1epalkiatou.blogspot.com

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

κ.Σιετής Ευάγγελος ΠΕ04.01


            

Ο Διευθυντής και ο σύλλογος εκπαιδευτικών του σχολείου μας εύχεται στους μαθητές  

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ!!!


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

 

          Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η εγκύκλιος δεν θα διακινηθεί σε έντυπη μορφή και επομένως οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης όπως η διαδικασία συμπλήρωσης της  Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης που θα γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ και λοιπά.

 

          Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 15 Μαΐου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

 

          Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα των Σχολών που αναφέρονται στην προκήρυξη.

 

Προκήρυξη για ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ 2015

 

Αίτηση Υποψηφίου στην Προκήρυξη για ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ 2015   

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

 

ΤΕΦΑΑ 2015: Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015.  
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2014-2015) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β’) καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, κατέθεσαν αίτηση - δήλωση στο Λύκειό τους από τις 10 ως τις 27 Φεβρουαρίου 2015 για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α στις προαναφερόμενες ημερομηνίες, μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση - δήλωση δεν ήταν δεσμευτική.
Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.
Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :
Διεύθυνση Α' Αθήνας,
Διεύθυνση Β' Αθήνας,
Διεύθυνση Γ' Αθήνας,
Διεύθυνση Πειραιά,
Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής,
Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα),
Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη),
Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη),
Διεύθυνση Ηρακλείου,
Διεύθυνση Ιωαννίνων,
Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης,
Διεύθυνση Καβάλας,
Διεύθυνση Κοζάνης και
Διεύθυνση Λάρισας.
          
           Σημειώνεται ότι η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία για εξέταση. Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ.
Λόγω της έλλειψης κολυμβητηρίου 50 μ. στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας.
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.
Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 17 μέχρι και 24 Ιουνίου 2015, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασης στο ειδικό μάθημα, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή, η οποία και οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης, από αυτή του ειδικού μαθήματος.
Μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2014-2015, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015, για τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών των ΕΠΑΛ θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

 • Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ & Bʼ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015.
 • Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄, B΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015  μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015.
 • Οι πανελλαδικές εξετάσεις της τελευταίας τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Β΄) θα αρχίσουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Οι πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄)  θα αρχίσουν την Τρίτη 19 Μαΐου 2015 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από την  Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 μέχρι και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015.
 • Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων των Ημερησίων  και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και  την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015.
 • Όσοι υποψήφιοι συμμετάσχουν σε κάποιο ειδικό μάθημα και γι΄ αυτό το λόγο απουσιάσουν, δικαιολογημένα, από τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις, θα μπορούν να συμμετάσχουν στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις του Ιουνίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτιστεί από το ΕΠΑ.Λ. τους.


ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΤΟΤΟΠΟ:

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 https://drive.google.com/file/d/0By69-S7SEQARaktPQ1JPNkw4TGs/view

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ:

ΓΙΑ http://panelladikes24.blogspot.gr/search/label/%CE%A0%CE%91%CE%9D%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%202015

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αίτηση-Δήλωση από 10 Φεβρουαρίου μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2015.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Α και Β) 2014-2015


 Οι μαθητές παρακολουθούν στη Γ´ Τάξη τα τρία (3) μαθήματα της ομάδας Α και ένα από τα μαθήματα επιλογής. Στο τέλος συμμετέχουν σε ειδικές πανελλήνιες εξετάσεις και εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήματα (δύο γενικής παιδείας και δύο ειδικότητας) και σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Για τον υπολογισμό των μορίων ισχύουν οι εξής συντελεστές βαρύτητας κατά εξεταζόμενο μάθημα:

 

Μάθημα Συντελεστής
Μαθηματικά I
Νεοελληνική Γλώσσα
Α’ μάθημα ειδικότητας
Β’ μάθημα ειδικότητας
1,5
1,5
3,5
3,5

 

Τα 2 μαθήματα ειδικότητας, ανάλογα με τον τομέα-ειδικότητα, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Βαθμός μαθήματος είναι το άθροισμα του βαθμού των δύο βαθμολογητών στην κλίμακα (1 – 100) ή το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων βαθμών σε περίπτωση αναβαθμολόγησης, αν η διαφορά βαθμολογίας είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω ότι κάποιος υποψήφιος ημερήσιου ΕΠΑΛ ομάδας Α, πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 150, στη Νεοελληνική Γλώσσα 120, στo ένα μάθημα ειδικότητας 130 και στο άλλο 170, τότε τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:

 

Μάθημα Βαθμός Συντελ Σύνολο
Μαθηματικά
Νεοελληνική Γλώσσα
Α’ μάθημα ειδικότητας
Β’ μάθημα ειδικότητας
150
120
130
170
1,5
1,5
3,5
3,5
225
180
455
595
Σύνολο Μορίων 1455

 

Συνεπώς ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει 1455 μόρια με το δυνητικό άριστα να είναι στα 2000 μόρια.

 


Β) Τα μαθήματα της Ομάδας Β´.

 

Αν οι μαθητές παρακολουθήσουν στη Γ´ Τάξη τα μαθήματα της ομάδας Β´, μπορούν στο τέλος να συμμετέχουν σε πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (και ΑΕΙ) που εισάγονται και οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Ειδικότερα:
- Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) είναι ειδικότητας. Τα 
μαθήματα γενικής παιδείας είναι τα τρία μαθήματα της ομάδας Β´ και ένα μάθημα επιλογής. Τα κοινά μαθήματα εξετάζονται στα ίδια θέματα και για τους δύο τύπους Λυκείων.
-Το μάθημα επιλογής είναι ένα από τα παρακάτω πέντε (5):
* Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (Ίδιο με αυτό της Γ' Λυκείου Γεν. Παιδείας).
* Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Ίδιο με αυτό της Γ' Λυκείου Γεν. Παιδείας).
* Βιολογία I (Ίδιο με αυτό της Γ' Λυκείου Γεν. Παιδείας).
* Βιολογία II (Ίδιο με αυτό της Γ' Λυκείου Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης ).
* Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Ίδιο με αυτό της Γ' Λυκείου-Επιλογής).
-Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου οι υποψήφιοι υποχρεούνται να πάρουν τα ίδια μαθήματα αυξημένης βαρύτητας όπως στο Γενικό Λύκειο, άρα εξετάζονται συνολικά σε επτά (7) μαθήματα (5 γενικής παιδείας και 2 ειδικότητας).
- Οι εξετάσεις στα μαθήματα γενικής παιδείας διεξάγονται σε Γενικό Λύκειο της οικείας Διεύθυνσης Δ.Ε. που θα ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή Δ.Ε.
- Τα εξεταζόμενα επαγγελματικά μαθήματα εξαρτώνται από την ειδικότητα (βλέπε Τομείς).
- Η κατανομή των τμημάτων των σχολών στα πέντε (5) επιστημονικά πεδία είναι ίδια για τους υποψηφίους και των δύο τύπων Λυκείων.
- Οι συντελεστές βαρύτητας στα κοινά εξεταζόμενα μαθήματα είναι ίδιοι.
- Οι υποψήφιοι επιλέγουν τμήματα και σχολές από δύο μόνο επιστημονικά πεδία.
- Ο υπολογισμός των μορίων και στους δύο τύπους λυκείων γίνεται με τον ίδιο τρόπο. (Η προφορική βαθμολογία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του βαθμού πρόσβασης των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά, αντικαθίστανται για τους αποφοίτους του ΕΠΑ.Λ με τον βαθμό της ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων αυτών στην τελευταία τάξη.)

 

Τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας είναι κοινά και στις δύο ομάδες με ίδια θέματα και η εξέταση διεξάγεται σε ΕΠΑ.Λ. που ορίζονται με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Για την Ομάδα Α´, ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε μαθήματος ειδικότητας είναι 3,5 (αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού αριθμού μορίων που μπορεί να πετύχει ο υποψήφιος). Επομένως το σύνολο των δύο μαθημάτων μπορεί να δώσει μέχρι 1.400 μόρια ή 70% επί των μορίων που μπορεί να πετύχει ένας υποψήφιος (σε τμήματα χωρίς ειδικό μάθημα).
- Για την Ομάδα Β´, τα μόρια που μπορεί να πετύχει ο υποψήφιος, στο κάθε μάθημα ειδικότητας, αντιστοιχούν στο 13,33% του συνολικού αριθμού μορίων που μπορεί να πετύχει ο υποψήφιος, όταν εξετάζεται σε 6 μαθήματα ή στο 11,43% όταν εξετάζεται σε 7 μαθήματα (σε τμήματα χωρίς ειδικό μάθημα).

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στοιχεία Μηχανών
Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Εγκαταστάσεις Ψύξης
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού
2. ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Στοιχεία Μηχανών
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ηλεκτροτεχνία II
Ηλεκτρικές Μηχανές
4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Συστήματα Ψηφιακών Ηλεκτρονικών
5. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
Οικοδομική
6. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γραφιστικές Εφαρμογές
Τεχνολογία Εκτυπώσεων
7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ Δομημένος Προγραμματισμός
Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας II
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
9. ΥΓΕΙΑΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Στοιχεία Παθολογίας
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ
ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Στοιχεία Αιματολογίας-Αιμοδοσίας
Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ
10. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Φυτική Παραγωγή
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
ΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
Διαμόρφωση Τοπίου
11. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ναυσιπλοΐα ΙΙ
Μεταφορά Φορτίων
12. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Μηχανές Πλοίου Ι
Βοηθητικά Μηχανήματα ΙΙ

2014

Ενημέρωση για τους Τομείς και τις Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν την σχολική χρονιά 2014-15

 • 28-8-2014 Ανακοίνωση Βάσεων Πανελληνίων 2014

 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2014/BASEIS2014.zip

 

 

 

ΥΠΟΕΙΓΜΑ

3 – ΕΠΑΛ Β΄: ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ Β΄

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΝ ΗΜΕΡΗΣΙΝ ή ΕΣΠΕΡΙΝΝ ΕΠΑΛ Β΄

 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2014/140207_upod_gel_epalb_ma8iti.pdf

 

 

ΥΠΟΕΙΓΜΑ

4 – ΕΠΑΛ Β΄: ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ

 

ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΝ ΗΜΕΡΗΣΙΝ ή ΕΣΠΕΡΙΝΝ ΕΠΑΛ Β΄

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2014/140207_upod_gel_epalb_apof.pdf


 2013

 Tα καλύτερα δωρεάν προγράμματα στη κατηγορία τους που προτείνουμε για το μήνα Νοέμβριο του 2013

http://sxoleio.eu/


ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ  ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Α' ΟΜΑΔΑ 2013

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ 2013


Από αύριο οι αιτήσεις για τις Σχολές (ΕΠΑΣ-ΙΕΚ) Τουρισμού 

http://www.esos.gr/article/mathites-dhmotiko-eidiseis/ap;o-ayrio-aithseis-sxoles-epas-iek-toyrismoy

Αρχίζει από αύριο Πέμπτη 29 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 (από τις 9.30 εώς 15.00) η υποβολή αιτήσεων για την την εισαγωγή μαθητών-καταρτιζομένων στις Σχολές του υπουργείου Τουρισμού για το εκπαιδευτικό έτος 2013-2014.


 

 • Όριο απουσιών των μαθητών των ΕΠΑΛ   ΑΠΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ:likio.gr 27-8-2013

http://www.likio.gr/arthra/orio-apoysivn-tvn-mauhtvn-tvn-epal

 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ

Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού digital school e-υλικο
 
 
 
 
 
Ethniko Plaisio Prosontwn Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. ΕΥΖΗΝ
 
 
 
 
Εθνικό_Πλαίσιο_για_τη_Διασφάλιση_της_Ποιότητας Technologiko Lykeio Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
 
 
 
 
 
http://www.edutv.gr ΠανελληνιοΣχολΔικτυο Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
 
 
ΚΠΓ Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης eye
 
 
 
Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Pistopoiisi_ellinomatheias