ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 2015-16

Κατά το σχολικό έτος 2015-16:

έχει σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί διδακτική επίσκεψη στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας τριών τμημάτων Α1,Α2 και Α4 της Α' τάξης στις 11-12-2015 ημέρα Παρασκευή, με το τουριστικό γραφείο LYMPERAKOS TOURS το οποίο έδωσε την καλύτερη προσφορά. Συγκεκριμένα οι προδφορές που δόθηκαν ήταν οι εξής:

  1. LYMPERAKOS TOURS: 200 ευρώ+ΦΠΑ 23%
  2. KOLOKONTES TOURS: 285 ευρώ με ΦΠΑ
  3. BISKOS TRAVEL:220+ΦΠΑ 23%

Αποτέλεσμα εικόνας για μουσειο περιβαλλοντος στυμφαλιασ

 

 

 έχει σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί διδακτική επίσκεψη στον Άραξο των μαθητών ΒΜ, ΒΟΧ, ΒΨ, ΓΜ, ΓΟΧ, ΓΨ, ΣΤΙς 21-12-2015 ημέρα Δευτέρα, με το τουριστικό γραφείο LYMPERAKOS TOURS, το οποίο έδωσε την καλύτερη προσφορά μεταξύ των:

  1. LYMPERAKOS TOURS: 380 ευρώ
  2. KOLOKONTES TOURS: 415 ευρώ
  3. mandas travel tours: 400 ευρώ
Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΡΑΞΟΣ